Om oss

Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell MR ledes av professor og lege Asta Håberg ved Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs Hospital og Institutt for nevromedisin, NTNU. Gruppen har i tillegg 6 ansatte . Virksomheten er også nært knyttet til Trondheim fMRI-gruppe som består av ca. 20 forskere og studenter.