Kontakt

Besøks- og postadresse:
Medisinsk-teknisk forskningssenter
Olav Kyrres gate 9
N-7030 Trondheim

 

Kontaktpersoner:
Professor
Asta Håberg
Interesse: fMRI paradigme design, alternative fMRI metoder, funskjonell og strukturell avbildning ved ervervede hjerneskader.
E-post: asta.haberg@ntnu.no
Telefon: +47 90 25 91 47

 Radiografi
Ingeborg Nakken
Intresse: Optimalisering av MR sekvenser, sammensetning av protokoller, kvalitetssikring av opptak og kvantiative MR metoder.
E-post: inakken@hotmail.com

 


Nevroradiologi

Erik Berntsen
E-post: erik.berntsen@stolav.no

 


Allmennpraksis

Carl Pintzka
E-post: carl.pintzka@ntnu.no

 


Fysiker/PET MR
Live Eikenes
Interesse: Diffusjon og strukturell MR avbildning, i tillegg til hjerneutvikling og MR
E-post: live.eikenes@ntnu.no

 


Radiolog/Bildebehandling

Interesse: Traumatisk hjerneskade og MR for vurdering av skadeomfang og prognose.
Jian Xu
Epost: jian@brainlab.no

Bildebehandling
Hallvard Røen Evensmoen
Epost: hallvard.r.evensmoen@ntnu.no

Psykolog/Bildebehandling
Tor Ivar Hansen
E-post: tor.ivar.hansen@ntnu.no

Atferd/Bildebehandling
Line Skarsem Reitlo
E-post: line.reitlo@ntnu.no

Bildebehandling
Henning Hoel Rise
E-post: henning.rise@gmail.com