Anbefalte protokoller MR Caput


Standard MR protokoller for utredning av ulike tilstander i hode, anbefalt og utarbeidet av norsk nevroradiologisk forening
(NORAFORUM - Tidskrift for radiologi og nukleærmedisin nr 1/2014, side 19, les her)

Standard generell utredning:
Trinn 1: Sag T1, ax T2, cor FLAIR (evt. FLAIR-volum), DWI.

Traume:
Trinn 1: Sag T1, ax T2, cor FLAIR (evt. FLAIR-volum), DWI, ax T2*/SWI. 
Trinn 2: Trinn 1 + sag FLAIR (evt. FLAIR-volum).

Utredning av intrakraniell tumor:
Trinn 1: k-/k+T1-volum, ax T2, cor FLAIR (evt. FLAIR-volum), DWI
Trinn 2: Trinn 1 + spektroskopi, perfusjon og DTI.
Barn i SIOP-forskningsprotokoll: Vurder k+ T1 spinn ekko i tre plan (minimum 4 mm tykke snitt) i stedet for  k+T 1-volum.

Demens:
Trinn 1: T1-volum, ax T2, DWI, cor FLAIR (evt. FLAIR-volum).
Trinn 2: Trinn 1 + ax T2* eller SWI

Infeksjon:
Trinn 1: k-/kT1-volum, ax T2, ax eller cor FLAIR (evt. FLAIR volum), DWI
Trinn 2: (abscess/cerebrit): Trinn 1 + spektroskopi

Akutt hjerneslag:
Ax T2 og DWI.
Dersom ikke CT+CTA: 
Ax T2* og 3D TOF MR-angio.

Demyeliniserende lidelse (utredning):
Trinn 1: Caput k-/k+ T1-volum, ax T2, sag og cor FLAIR (evt. FLAIR-volum), DWI. Medulla k+sag T1 og sag T2
(Man kan vurdere å avstå fra MRkontrast ved normal T2/FLAIR)
Trinn 2: Medulla: Vurdere sag PD eller sag STIR

Demyeliniserende lidelse (kontroll):
Trinn 1: Caput Ax T2, cor FLAIR (evt. FLAIR-volum), k+axT1
Trinn 2: Som Trinn 1 eller Trinn 2 under "demyeliniserende lidelse (utredning)"

Kontroll av vestibularisschwannom:
k+ T1-volum (med reformatteringer i tre plan)

Kontroll av hjernemetastaser:
k+ T1-volum, axT2