MR-systemkontroll med fantom

 

 

American College of Radiology (ACR) har utviklet et fantom for testing av ulike aspekter av bildekvaliteten på MR-systemer. Fantomet kommer med en veiledning for hvordan fantomopptakene skal gjøres, hvordan bildene skal vurderes, samt minstekrav for hva man kan forvente av et velfungerende MR-system.

Ulike former for teknisk svikt i MR-systemet kan redusere bildekvaliteten på måter som kan være vanskelig å oppdage på standard kliniske MR-bilder, men avsløres ved hjelp av fantomtesting. Studier med MR-avbildning bør benytte seg av jevnlig standardisert kvalitetskontroll, for eksempel med ACR fantomet, for å sikre at bildekvaliteten er sammenlignbar over tid. Dette er forskerens eneste mulighet til å overvåke systemets yteevne og rette opp i eventuelle feil mens studien pågår.

For å gjøre det litt enklere å implementere ACR fantomtesting har vi laget en norsk oppskrift med opptaksprotokoll, snittlegging, registreringsskjema og tabell med minstekrav til yteevne.

ACR-fantomet kan lånes fra St. Olavs Hospital. For å få fantomet tilsendt, send en e-post med mottakers navn, mobilnummer, adresse og utleveringssted (avd., bygg, etasje, osv.) til: Ingeborg Nakken

Linker
Norsk oppskrift
Veileder fra ACR